Aktieguide

Værd at vide om aktiehandel

Her på Tradingplatform.dk tilbyder vi dig en detaljeret aktieguide til, hvordan du bedst kommer i gang med at handle med aktier. Vores aktieguide består af 6 korte lektioner, som giver dig den nødvendige viden for at blive klogere på investeringer i aktier.

Som aktionær tilkøber du dig en del af virksomheden. Hvor stor en del af virksomheden du ønsker ejerskab over, afgøres af, hvor stor en del af aktiemængden du vælger at købe. Ejer du alle aktierne i en given virksomhed, ejer du altså hele virksomheden. Hyppigt ses det at virksomhedens mest indflydelsesrige person(er) ejer 51% af aktiemajoriteten (altså størstedelen af aktiemængden), og dermed opnår de størst indflydelse på virksomheden og dens beslutninger. En aktie er derfor et værdipapir, som et bevis på ejerens andel af virksomheden. Prisen på dette værdipapir (læs. aktie) afhænger af aktiekursen, og viser altså hvor meget 1 aktie koster. Denne kurs bliver dagligt opdateret på den specifikke fondsbørs, hvor aktien er registreret. Kursen fastsættes ud fra den generelle lov om udbud og efterspørgsel. Kursen bliver derfor påvirket af køber og sælgers villighed til at købe/sælge og deres tillid til aktien. Kursen svinger ydermere i forhold til virksomhedens præstation. Klarer en virksomhed sig godt, bliver aktien mere attraktiv, og oftest ses en stigning i aktiekursen derfor også. Det er altså derfor, at det er i aktieejernes bedste interesse, at virksomheden klarer sig bedst muligt, da virksomhedens præstation reflekterer aktiekursen.

Det kan godt være svært at finde rundt i den komplicerede investeringsunivers, hvorfor vi tilbyder dig en letlæselig 6-trins aktieguide, som klæder dig bedst på, til at komme i gang med aktiehandel. Læs mere om vores udførlige aktieguide nedenfor. 

Første lektion: Risikovillighed?

Først og fremmest anbefaler vi, at du gør op med din egen risikovillighed – altså hvor stor en risiko, ønsker du at løbe ved din investering. Ligesom at den uskrevne regel om prisfastsættelse afhænger af udbud og efterspørgsel, så siges det også, at en uskreven regel inden for investeringer, er at afkast (den økonomiske gevinst en aktie kan give) afhænger af risikoen. Jo højere en risiko, desto højere muligt afkast – se evt. begreber og termer for en uddybende forklaring af disse begreber. Risikoen afspejler de udsving, som der kan være i aktiekursen. Jo større udsving der er i en kurs, desto mere risikofyldt er den oftest også.

Anden lektion: Tidshorisont

Når du har besluttet dig for, hvor risikovillig du er, er næste skridt at bestemme en tidshorisont for din investering. Om du ønsker en langsigtet- eller kortsigtet investering, er helt op til dig! Det anbefales dog, at for mere kortsigtede investeringer bruges handel med binære optioner, da disse kan handles hurtigere – endda helt ned til få minutter. Hvis du tværtimod bestemmer dig for en længere tidshorisont, er handel med aktier klart at anbefale. Aktiemarkedet har ry for at give et højere afkast end traditionelle bankrenter på længere sigt. Det kan derfor være en god idé, at investere langsigtet med penge, som ikke skal bruges foreløbigt. Flere og flere investerer deres pension enten i professionelle fonde eller selv via aktiehandel. Igen er spørgsmålet om, hvor risikovillig man er. Man ser typisk et højere afkast ved selv at handle aktier, frem for at lade investeringsfonde disponere ens penge. Historisk set er aktier steget i gennemsnit med otte procent hvert år, så der er mange penge at hente.

Tredje lektion: Udvælgelse af aktie(r)

Nu er du, langt om længe, klar til at udvælge hvilke(n) aktie(r) du vil investere i. Det anbefales klart, at du spreder dine investeringer ud over flere forskellige aktier – det kommer vi nærmere ind på i femte lektion. Når du skal beslutte dig for hvilke aktier, du vil investere i, kommer din risikovillighed igen til udtryk. Tradingplatform.dk anbefaler, at du holder dig primært til de danske aktier, gerne inden for det danske OMX C20 indeks, som indeholder de 20 største og mest handlede aktier noteret på den Københavnske Fondsbørs – det officielle navn er NASDAQ Copenhagen, men bliver oftest omtalt som og kendes bedst som den Københavnske Fondsbørs. Fordelene ved at holde sig til de større selskaber, er, at du har sandsynligvis større kendskab til disse, hvis ikke er er adgangen til information herom mere lettilgængelig. Alt efter din risikovillighed kan du vælge at krydre din portefølje (læs. et kendetegn for dine samlede aktier) med udenlandske aktier, igen gerne i de større virksomheder, da de er mindre risikofyldte og nemmere at få information omkring. Det kan også svare sig at holde øje med nordiske aktier, f.eks. kan du holde dig opdateret på Børsen’s oversigt over svenske aktier. En af de svenske aktier, der har haft et historisk opsving i 2018, er f.eks. Mr Green & Co AB NPV. Det svenske spilfirma gjorde i starten af året sit indtog på det danske marked, hvor det allerede er blevet en del af kataloget på diverse spil guides, som i eksemplet her

Fjerde lektion: Valg af sektor(er)

Næste skridt på vejen til at skabe din egen aktieportefølje er at skelne mellem diverse sektorer, som markedet er opdelt efter. Større, mere kendte sektorer er: sundhed, service, teknologi, finans, transport, bygge og anlæg, m.fl. Herunder opdeles de forskellige sektorer igen i to underkategorier; cykliske- og defensive sektorer. En cyklisk aktie er en aktie, som påvirkes meget af omverdenens forhold. Dvs. det er en let påvirkelig aktie, hvor der er større sandsynlighed for at se store udsving – i forhold til defensive aktier. Disse udsving skyldes samfundsrelaterede ændringer, som fx lav konjunktur. Lav konjunktur er præget af økonomisk nedgang, hvorfor cykliske aktier påvirkes, da de består af varer, som lettere kan undværes eller erstattes med billigere alternative, som fx luksusvarer. Aktier som befinder sig i den defensive sektor af det danske C20-indeks, er eksempelvis FLSmidth, Pandora, Danske Bank, og DSV. Aktier i den defensive sektor er mere eller mindre det modsatte af den cykliske sektor. Her er der tale om knapt så konjunkturfølsomme varer, som ikke er så let erstattelige. Det kan fx være varer som medicinale fornødenheder. Når dette er sagt, kommer det også an på den enkelte aktie, hvor følsom den er over for udefrakommende stimuli. Eksempler på aktier i den defensive sektor af det danske C20-indeks er Novo Nordisk, Coloplast, Novozymes, Chr. Hansen, og Tryg.

Femte lektion: Spredning af dine aktier

Som lovet vil i dette afsnit afdække spørgsmålet om, i hvilket omfang man bør sprede sine investeringer. I henhold til forrige lektion skal du altså tage stilling til; inden for hvilke(n) sektor(er) du gerne vil investere. Du kan evt. investere i flere forskellige sektorer, så du ikke vil opleve fald i din komplette aktieportefølje, hvis fx bank aktier er faldende. Du spreder derfor risikoen ud over flere forskellige industrier og sektorer, hvilket formindsker risikoen for tab yderligere. Alt afhængigt af investeringens størrelse bør, ifølge størstedelen af de danske investeringsdirektører, investeringen spredes ud på flere forskellige aktier. Hvis du fx investerer for et samlet beløb på 100.000 kr., er det ikke økonomisk fordelagtigt at sprede investeringen ud over mere end 5-6 forskellige aktier, da hver handel bliver pålagt et gebyr – bedre kendt som kurtage. Det kan derfor være knapt så attraktivt at handle for ofte, medmindre man benytter en strategi inden for day-trader handel, da det kan komme til at koste en del i kurstage – læs mere om dette i strategier for aktiehandel. En god idé er dog, at løbende revidere dine køb et par gange om året.

Sjette lektion: Opret et depot og kom i gang

Sidste lektion i vores aktieguide er faktisk også første skridt på vejen til at handle med aktier. For at komme i gang med aktiehandel skal du oprette et depot. Det kan du gøre via SaxoTrader, som er Saxo Banks svar på en aktieplatform. Derudover kan du også bruge en af de mange internetbaserede platforme. Her anbefaler vi Nordnet, som er den mest anbefalede handelsplatform inden for aktiehandel. Med denne aktieguide i baghånden er du nu klar til at handle dine første aktier. Vi ønsker dig al held og lykke med dine investeringer.