Aktiestrategier

Aktiestrategier

Her kan du læse om forskellige aktiestrategier. Der findes utallige bud på diverse aktiestrategier inden for handlen med aktier på nettet. Det kan være alt lige fra mere offensive, nogle vil kalde dem hovedløse, aktiestrategier til de mere passive langsigtede aktiestrategier. Vi anbefaler dog, inden du beslutter dig for, hvilken strategi du gerne vil benytte dig af, at du nøje gennemgår vores guide omkring handel med aktier. Heri vil du blive præsenteret for et af de vigtigste punkter inden for aktiehandel; dét at bestemme en tidshorisont. Først og fremmest er det vigtigt, at når du har bestemt din tidshorisont, at du også definerer helt klart, hvad du vil opnå med din investering.

Næste skridt er, at du gør brug af fundamental analyse. Fundamental analyse er, efter manges mening, grundstenen inden for investering. Det er en analyse af finansielle opgørelse, altså en kvantitativ analyse, hvor målet er at udlede årsagerne til markedets bevægelser, og om hvordan disse påvirker aktiens aktuelle kurs og den bogførte indre værdi. Den kvantitative del af analysen går ud på, at analyserer virksomhedens omsætning, omkostninger, aktiver, passiver og andre afgørende finansielle poster. Herefter bruger man kvalitativ analyse, hvor man fokuserer på virksomhedens immaterielle og ikke-håndgribelige goder, for at kunne udlede et realistisk billede af virksomhedens præstation. Disse kvalitative faktorer kan fx være præstationen af virksomhedens bestyrelse og ledelse, dens brand, patenter, osv. Når den kvantitative- og den kvalitative analyse sammenføjes, kan virksomhedens overordnede præstation vurderes, og det er bl.a. ud fra denne at den indre værdi af virksomheden bogføres. Fundamental analyse kan i princippet bruges på både virksomheder, sektorer og industrier, økonomier, m.m. Analysen refererer altså bare til generel analyse af den økonomiske sundhed i en finansiel entitet og på baggrund af dette fastsætte værdien af entiteten. Fundamental analyse er et særdeles effektivt redskab, når der er tale om længerevarende investeringer, hvorfor analysen egner sig til bedst til aktieinvestorer, som har bestemt sig for en længerevarende investerings tidshorisont. Derimod er teknisk analyse er mere passende analytiskredskab ved kortvarende investeringer. Denne metode er præsenteret under binære options strategier.

Med den fundamental analytiske tilgang i baghovedet kan du kaste dig over næste skridt i processen, som er at udvælge en specifik investeringsstrategi.

De mest kendte handelsmønstrer eller strategier inden for aktiehandel er som følger:

  1. Value Investor

En Value Investor tænker lidt ligesom Warren Edward Buffett (læs. amerikansk investorguru og forretningsmand med en estimeret formue omtrent USD 62 milliarder). Denne type investor investerer i et marked, som typisk præges af lav konjunktur eller lige frem krisetider. Vedkommende tror altså på, at markedet vil ændrer sig til fordel for en selv. Denne strategi er at anbefale for folk, som tænker mere langsigtet, da markedet ofte ikke ændrer sig med så drastiske skridt – hvert fald ikke positivt.

  1. Asset Allocator

Kort fortalt er en Asset Allocator en type investorer, som opdeler sine investeringer i forskellige assets – eller æsker om man vil. Disse æsker kan eksempelvis være; aktier, råvarer, indeks, valutaer, osv. Investor spreder sine investeringer ud over disse forskellige æsker. Når der så foretages nye investeringer, flytter investor overskuddet fra de æsker som så har givet overskud, til de æsker som klarer sig knapt så godt. Det kan også bare være, at investor tager lidt fra de æsker, hvor man har investeret mange penge, og flytter dem til de æsker, hvor man har investeret knapt så meget. Denne strategi benyttes af rigtig mange almene mennesker, da den giver et solidt, stabilt afkast over længere tid.

  1. Momentum Trader

En Momentum Trader investerer ud fra kursændringer og markedspsykologi. Vedkommende kan godt sammenlignes med en Day Trader, men da denne type investeringsform ikke er lige så tidskrævende, har vi valgt at opdele dem. Nogle mennesker tjener rigtig mange penge ved at følge denne investeringsstrategi, men den kan også være ret risikofyldt, hvis man ikke tager sine forbehold. Et risici formindskende middel er brugen af stop/loss-funktionen – se begreber og termer for aktiehandel for en nærmere forklaring af dette begreb.

  1. Day Trader

Som nævnt ovenfor, så er en momentum trader og en day trader let sammenlignelige, da de begge handler ud fra ændringer på markedet i både kurs og psykologi. At være day trader kræver en særlig disciplin, da man skal være konstant opdateret og handler ud fra små udsving i markedet. Denne type investeringsstrategi kan derfor til tider være ret tidskrævende.

Om du vælger den ene eller den anden aktier strategier for handel med aktier, er helt op til dig! Dog skal du være bekendt med, at det er uhyre vigtigt, at du fastholder den valgte strategi og investerer kontinuerligt hele vejen igennem. Det nytter altså sjældent at afvige fra den valgte strategi, da der dermed ikke opnås det ønskede mønster, som er tilstrækkeligt for, at strategien er vellykket.