Binære optioner 2016

Binære optioner

Binære optioner 2016 er på få år blevet mange danskeres foretrukne investeringstype, da det er en hurtig og sikker måde at opnå høje afkast med lavest mulige risiko. Handel med binære optioner bliver set som en af de mest afkastningsgivende investeringsformer, som kan bruges af erfarne investorer, men som samtidig også egner sig særdeles godt til komplet nybegyndere.

Navnet binære optioner betyder således også, at udfaldet for denne investeringsform er todelt. Enten stiger eller falder kursprisen for et bestemt aktiv. Inden for handel med binære optioner 2016 finder du flere forskellige kategorier med diverse aktiver, som du kan handle med. Der findes fire klassiske kategorier inden for handel med binære optioner, som er: råvarer, valuta, aktieindeks og aktier. Alt afhængig af hvilken mægler du vælger, så finder du et hav af forskellige enkelte værdipapirer under hver kategori.

Når du handler med binære optioner 2016, er der få ting, som du skal være opmærksom på. Først og fremmest kan det være en god ide at finde en mægler – også kaldet en udbyder – af handel med binære optioner, som er reguleret af bestemte myndigheder. Mange mæglere af handel med binære optioner har hovedsæde i Cypern, hvorfor de er underlagt CySEC (Cypern Securities and Exchange Commission). Det er derfor et kvalitetsstempel, at disse mæglere er under opsyn af de cypernske myndigheder. Mæglere af handel med binære optioner kan også sagtens være reguleret af andre tilsvarende myndigheder og stadig være pålidelige nok.

binære optioner 2016 - tradingplatform.dk

At handle med binære optioner 2016 er såre simpelt. Det vil sige, at der er meget få ting, som du skal gøre, når du ønsker at handle med binære optioner. Første skridt på vejen mod profitable investeringer i binære optioner er, at finde den helt rette mægler, som passer helt præcis til dig. Hver mægler tilbyder forskellige investeringsmuligheder inden for investeringer i binære optioner 2016. Derfor er det vigtigt, at du finder den helt rette mægler, som du føler, kan leve op til de investeringskrav, som du har gjort dig. At finde den rette mægler af handel med binære optioner kan være yderst svært og uoverskueligt. Derfor har vi samlet de bedste mæglere på ét og samme sted. Du finder de bedste mæglere inden for handel med binære optioner 2016 her: bedst anbefalede mæglere 2016.

Næste ting du skal gøre, når du ønsker at investere i binære optioner, er, at bestemme dig for det tidsinterval, du ønsker at investere inden for. En af de mange fordele ved at handle med binære optioner 2016 er, at udløbstiderne for disse optioner forløber sig meget mere kortvarigt, end de gør ved traditionel aktiehandel. Hos flere mæglere af handel med binære optioner finder du udløbstider helt ned mod 30 sekunder, og nogle steder endnu lavere. Det gør, at du kan investere i meget kortvarige optioner. Det kan være en fordel for de, som kan bevare det kølige overblik og med den rette investeringsstrategi inden for handel med binære optioner finde frem til den helt rigtige handel. Her på Tradingplatform.dk tilbyder vi dig en guide til, hvordan du bedst muligt kommer i gang med at investere i binære optioner – og det bedste er, at guiden er helt GRATIS! Du kan se vores binære optioner guide her.

Efterfølgende skal du beslutte dig for, hvor stort et beløb du ønsker at investere for. Det anbefales, at du aldrig investerer for flere penge, end du har råd til at tabe. Det anbefales endvidere, at du gør dig nogle overvejelser omkring en pengeforvaltningsstrategi – du kan læse mere om denne samt andre investeringsstrategier her. Ligesom med udløbstiderne kan du finde flere forskellige valgmuligheder, når det kommer til valg af størrelsen på dit investeringsbeløb. Nogle mæglere af handel med binære optioner tilbyder handler med handelsbeløb helt ned til $1, mens andre kræver et minimuminvesteringsbeløb på $10. Samtidig tilbyder andre mæglere af handel med binære optioner, at du investerer helt op mod flere tusinde dollars på bare en enkelt handel. Dette gør igen, at du har muligheden for at tjene hurtige penge – også selvom du kun investerer mindre beløb eller går efter den helt store profitable, men sikre investering.

Til slut skal du beslutte dig for, hvilken retning du mener, at udviklingen i det/de aktive(r), du har valgt, vil gå. Binære optioner har i princippet kun to veje som investeringen kan gå. Kursprisen på et bestemt aktiv kan enten stige eller falde. Der findes dog også en tredje mulighed, som hedder, at investeringen kan ende neutralt eller i samme niveau, som da du indgik handelen. Denne mulighed forekommer sjældent, og hvis den endelig gør, så får du oftest dine penge igen. Ved handel med binære optioner finder du tit og ofte high/low optioner. Det er gennem disse, at du finder de to muligheder for udviklingen i et aktivs kurspris. De fleste mæglere af handel med binære optioner fremlægger det således, at du enten vælger at aktivets kurspris stiger – som de også kalder CALL – eller den falder – som kaldes PUT. Hvis du som investor forudser udviklingen i kursprisen korrekt, vurderes handlen som være vellykket, og du får derfor udbetalt det aftalte afkast, som investeringen giver. Størrelsen på afkastet samt investeringens størrelse og udløbstid aftales på forhånd – altså før handlen bliver indgået. Hvis investeringen viser sig at være vellykket, så kaldes den for at slutte ”in the money”. Derimod, hvis investeringen ikke er vellykket så kaldes afslutningen af handlen for ”out of the money”.

Beskatning af binære optioner

En ting, du bør vide, når du handler med binære optioner og aktier for den sags skyld, er, at du bliver beskattet af dine gevinster. I henhold til Skatterådets bekræftelse af beskatning af binære optioner pr. 8. januar 2014, så gælder det, at du bliver beskattet af dine gevinster fra handel med binære optioner efter kursgevinstlovens paragraf 29, stk. 1.

Kursgevinstlovens paragraf 29, stk. 1. henviser til, at tab og gevinster udledt af handel med binære optioner 2016 er omfattet tabsbegrænsningsreglen, som gør sig gældende under kursgevinstlovens paragraf 29. SKAT oplyser, at tab på handel med binære optioner kan fradrages, såfremt at de omfatter kontrakter, som er kildeartsbegrænset. I flere tilfælde kan du endda modregne dine tab, såfremt at du skulle opleve nogle, i forhold til dine aktiehandler. Det vil sige, at du kan modregne eventuelle tab ved at dække disse via eventuelle gevinster fra tidligere aktiehandel. Du kan læse mere om binære optioner skat her.

For handel med binære optioner 2016 gælder det, at gevinster opgøres efter kursgevinstlovens paragraf 33, stk. 1.’s lagerprincip. Lagerprincippet går i al sin enkelthed ud på, at tab eller gevinster på en kontrakt – eller en handel, om man vil – opgøres som værende differencen mellem værdien på kontrakten, da den bliver indgået ved indkomstårets udløb og værdien af kontrakten, når den udløber ved indkomstårets begyndelse. Er handlen eller kontrakten derimod indgået i løbet af indkomståret – som handler med binære optioner oftest er, da de er forholdsvist kortvarige – så opgøres tabet eller gevinsten som differencen mellem værdien af handlens daværende værdi, altså da handlen bliver gennemført, og værdien af handlen ved indkomstårets udløb. En sidste ting gør sig gældende for handel med binære optioner, og det er, at kontrakter eller handler, som er gennemført i samme indkomstår, opgøres som differencen mellem anskaffelsessummen, altså hvor meget du har betalt for handlen, da du indgik handlen, og afståelsesværdien, altså hvor meget handlen er værd, når den er udløbet.

Det vil altså sige, at lagerprincippet indebærer, at tab og gevinster i forbindelse med handel med binære optioner opgøres løbende hele året. Derfor skal du være opmærksom på dette, når du ønsker at handle med binære optioner. OBS! Når du skal opgøre dine eventuelle tab eller gevinster udledt via handel med binære optioner, så skal disse indgå i din kapitalindkomst. Hvis du eksempelvis investerer i binære optioner på en udenlandsk hjemmeside, er det vigtigt, at du husker at oplyse disse på din selvangivelse under rubrikken for udenlandsk indkomst.

Handel med binære optioner 2016 hører ikke under loven om spil, da der er tale om aftale af afviklingspris samt afviklingskurs. Investor og mægleren af handel med binære optioner aftaler på forhånd en afviklingspris samt en specifik afviklingskurs for de enkelte handler. Det forudsætter derfor nogle krav om prissætningen af denne afviklingspris, som skal sættes ud fra nogle objektive kriterier. Endvidere foreligger der en vis uvished om den fremtidige udvikling af den fremtidige salgspris, hvorfor handel med binære optioner bliver beskattet under kursgevinstloven og ikke loven om spil. Der er nemlig tale om et specifikt væddemål om en fremtidig finansiel kontrakt eller handel, hvilket også er kendetegnet via kursgevinstloven og ikke loven om spil generelt.

Du kan læse meget mere om beskatning af handel med binære optioner her.