Binære options strategier

Binære options strategier

Ligesom med investeringsstrategier inden for aktiehandel, så findes der også utallige af forskellige binære options strategier. Vi, her på Tradingplatform.dk, anbefaler dog kun nogle få, men effektive binære options strategier som kan ses nedenunder.

Mens størstedelen af aktieinvesteringsstrategierne, som vi har præsenteret, bygger på grundstenen i fundamental analyse, så centrerer de fleste binære options strategier sig omkring tekniske analyse. Teknisk analyse beskæftiger sig, ligesom fundamental analyse, med analyse af de bevægelser som ses på markedet, men i stedet for at fokusere på de bagvedliggende fundamentale faktorer for aktiekursen for en specifik virksomhed, så nærstuderer teknisk analyse kursbevægelserne af et værdipapir, og benytter data fra denne til at forudse fremtidige kursbevægelser. En af de grundlæggende antagelser inden for teknisk analyse er, at kursbevægelserne følger en bestemt trend. Når først denne trend er opstået, viser tidligere erfaring, at fremtidige kursbevægelser har det med at følge denne trend. Investorer kan derfor begrunde deres investeringer ud fra en udregning af den trend, som præger kursbevægelsen. Dette bliver yderligere forklaret under trend strategy nedenfor. En anden grundlæggende antagelse, som bekræfter den mulige brug af at handle ud fra trends i kursbevægelserne, er, at historien ofte gentager sig selv. Bevægelserne på markedet, hvilket inkluderer kursbevægelser, har tendens til at gentage sig selv, da de er baseret på markedspsykologi. Markedet har det altså med at reagere på samme måde, når der opstår situationer, som er set før. Disse antagelser bevidner den mulige brug af teknisk analyse til at investere på det helt rette tidspunkt.
Metoden kan bruges til investeringer i aktiver, som har en kortere løbetid, såsom binære optioner. Den kan dog også anvendes på andre former for værdipapirer, så længe disse har en vis historisk data, herunder aktier, optioner, råvarer, valuta, osv. Nedenfor præsenteres tre binære options strategier, som alle fundamentalt bygger på teknisk analyse: 

  1. The Trend Strategy

Den første i rækken af forskellige binære options strategier er en trend strategi, som er en af de mest brugte strategier inden for handel med binære optioner. Strategien går ud på at handle ud fra en teknisk analytisk tilgang, hvorved tidligere kursudsving sammenholdes med den gennemsnitlige udvikling af kursprisen. Dette gennemsnit bliver også kaldt det glidende gennemsnit. Før vi forklarer dette yderligere, så lad os slå fast at der findes tre typer af trends inden for binære options strategier: optrend, nedtrend, og sidelæns eller horisontal trend.
En trend består af skiftende høj- og lavpunkter i en graf uanset om den er præget af en opadgående-, nedadgående- eller sidelæns trend.
En trend er fx opadgående, hvis enhver af grafens lavpunkter ikke falder under niveauet på det forrige lavpunkt – altså hvis kursprisen stiger mere end den falder i et vis antal intervaller. Hvis det omvendte er tilfældet er der altså tale om en nedadgående trend. Man kan ydermere klassificeres som en enten langsigtet-, mellem-, eller kortsigtet trend. Inden for handel med binære optioner ses der oftest på kortsigtede trends, da disse påviser udviklingen i et aktivs kurspris inden for den seneste måned. Herefter anvendes begrebet om det glidende gennemsnit, for at forsøge at klarlægge retningen på den trend, som præger kursprisens udvikling. Man forsøger altså på baggrund af tidligere data, at forudse kursprisens udvikling, hvilket er kendetegnet ved teknisk analyse. Den mest brugte form for udregning af det glidende gennemsnit er ved at sammenlægge et vis antal tidligere lukkekurser på et bestemt aktiv, og dernæst dividerer det sammenlagte beløb med antallet af lukkekurser. Man får hermed den gennemsnitlige lukkekurs på et aktiv for fx de seneste 10 dage. Når du har udregnet et aktivs gennemsnitskurs for fx 10 dage, så kan du hurtigt se om aktivets kurspris er faldende eller stigende i forhold til gennemsnitsprisen, og dermed investere i forhold til den forventede udvikling.

  1. The Gap Strategy

Inden vi giver os i kast med nummer to strategi inden for binære options strategier, så lad os først og fremmest slå fast, hvad et ”gap” egentlig er. Et gap er, når der opstår en større, pludselig ændring i kursbevægelsen på én gang. Dette skaber et mellemrum (gap) i kursprisen. Disse gaps opstår ofte, når aktivet ikke handles – altså efter lukketid af den børs, hvor aktivet handles, som eksempelvis hen over natten eller i weekenden. Lad os sige at et bestemt aktiv lukker i kursen €100, hvorefter det åbner i kursen €105 dagen efter. Der er altså hen over natten opstået et gap på €5, hvilket oftest vil få mange indehavere af dette aktiv til at forsøge at sælge, da de egentlig har tjent €5 natten over. Når mange forsøger at sælge samme aktiv samtidig øges udbuddet, hvorfor efterspørgslen vil falde – grundet loven om udbud og efterspørgsel. Det ændrede forhold mellem udbud og efterspørgsel vil, alt andet lige, sænke prisen igen til omtrent det samme niveau som før, altså til en kurspris omkring €100. The Gap strategy går derfor ud på at handle, når der opstår et sådan gap i en kurspris, da investor altså kan gøre sig nogle antagelser om de fremtidige kurssvingninger, og derfor drage nytte af dette. En sådan investering kræver dog en forholdsvist kort udløbstid, da der er tale om en kortvarig vending i kursbevægelsen, hvorfor det er en essentiel strategi til handel med binære optioner. Det anbefales derfor, når du handler ud fra en gap strategy, at omfanget af din udløbstid forløber sig til mindre end én dag.
Du kan forsøge at analysere dig frem til nogle af disse gaps ved at holde dig opdateret via vores nyhedssektion.

  1. The Momentum Strategy

En anden strategi inden for de forskellige binære options strategier, som egentlig er udledt af trend strategien, er momentum strategy, som kan bruges til både korte-, men også længerevarende investeringer. Som momentum-investor skal du være i stand til at aflæse specifikke trends i op- eller nedadgående retning. Når det rette entry point viser sig, handler du på et ”momentum” (dét tidspunkt som du mener, er det helt rette) ud fra en overbevisning om, at trenden enten fortsætter sit nuværende mønster, eller at den bryder med dette, og går i modsatte retning. En momentum-investor følger altså flokken og investerer herefter. Vedkommende investerer eksempelvis i et aktiv, hvis kursbevægelse er præget af en opadgående trend, hvor prisen på aktivet stiger støt. Den øgede efterspørgsel fra flere momentum-investorer presser yderligere prisen op, hvorefter de sælger aktivet til en højere pris. Denne metode er særdeles attraktiv inden for handel med binære optioner, idet investor ikke påtager sig ejerskab i det ønskede aktiv, men derimod indgår et væddemål om udviklingen i aktivets kurspris. Investorens investering har dermed ikke indflydelse på aktivets kurspris, da vedkommende ikke efterspørger en fysisk andel af aktiver, men nærmere en symbolsk andel.

Hvis du ønsker at forsøge dig med nogle af ovenstående binære options strategier, bør du tage et kig på de bedst rangerede mæglere inden for handel med binære optioner og aktiehandel, som vi anbefaler. Ellers kan du læse videre om automatiserede investeringsrobotter nedenfor. 

Andre binære options strategier: handelssignaler og investeringsrobotter

Handelssignaler

Flere og flere mæglere inden for handel med binære optioner tilbyder diverse handelssignaler. Handelssignaler er en nøje udregnet indikation på, hvordan markedet muligvis kommer til at udforme sig. Du kan sågar tilmelde dig en binær options-robot, som handler automatisk på dine vegne ud fra både handelssignaler og professionelle investorers anbefalinger. Læs mere om dette fænomen nedenunder:

Inden for handel med binære optioner findes der forskellige handelssignaler. Disse signaler advarer brugeren om drastiske ændringer i markedet, så brugeren får mulighed for at reagere på disse ændringer. Al økonomi bunder dog i spekulationer, hvorfor man aldrig med 100% sikkerhed kan forudsige, hvad som kommer til at ske. Ellers ville samtlige mennesker kunne slå markedet til enhver tid. Dog er det muligt at gøre sig nogle antagelser om, i hvilken retning markedet vil bevæge sig på baggrund af nogle avancerede dybdegående analyser.

Brugen af handelssignaler kan være risikonedsættende, da man ikke investerer på samme niveau som de professionelle – nemlig ud fra analytisk research af diverse markedsbevægelser. Denne research kræver dog en vis ekspertise, og er meget tidskrævende. Så hvis du ikke har tilegnet dig denne ekspertise, eller simpelthen ikke ønsker at ofre al din tid på at gennemgå de uendelige mængder nyheder, som har indflydelse på markedets bevægelse, så anbefales det at finde en mægler, som tilbyder disse handelssignaler.

Binære Options Robotter

Du kan også tilmelde dig en binær options handlende investorrobot, som investerer på vegne af dig. En robot af denne art investerer ud fra ovennævnte handelssignaler, som forhøjer sikkerhedsraten for dine investeringer. Bag disse såkaldte robotter sidder erfarne mæglere med mange års erfaring inden for investeringsmarkedet. Du overlader derfor en del af din planlagte investeringskapital i hænderne på en professional investor, som ved, hvad han har med at gøre. Disse investorer publicerer, hvilke tanker og overvejelser de gør sig, når de investerer. Du kan hermed altid følge med i, hvordan, hvornår og hvorfor dine penge bliver investeret, som de gør.

binære options strategier - tradingplatform.dk

Når du skal vælge imellem de mange investeringsrobotter, som forskellige udbydere tilbyder, kan du gøre det på baggrund af deres tidligere resultater. Du kan derfor udvælge dig, hvilke investor(er) som du synes har gjort det godt. Om du vælger en eller flere til at varetage dine investeringer, er helt op til dig, og bør reflektere din investeringsstrategi. Ønsker du at ”lægge alle æg i én kurv” bør du holde dig til en enkelt favoritinvestor. Ønsker du tværtimod at sprede dine investeringer ud på flere forskellige af de professionelle mæglere, så skal du selvfølgelig udvælge dig flere forskellige mæglere – måske endda gøre brug af forskellige udbydere.

En binær options handlende investorrobot er altså en professionel, erfaren mægler, som investerer dine penge for dig i binære optioner på baggrund af handelssignaler, som forudser markedets bevægelser. Du udvælger først og fremmest en ønsket mægler inden for handel med binære optioner. Herefter beslutter du dig for det beløb, der skal investeres for, og til slut læner du dig trygt og sikkert tilbage i lænestolen og venter på, at pengene ruller ind.

BinaryOptionRobot er én af de få, som tilbyder en sådanne investeringsrobot. Vi har testet robotten, og anbefaler den især til nystartede investorer og folk, som ikke har den fornødne tid til at nærstudere markedet og dets bevægelser.