Guide

Guide

Tradingplatform.dk tilbyder dig en detaljerede guides i form af en aktieguide og en guide til køb af binære optioner. Du kan herunder læse nærmere om disse guides samt om nogle af de generelle fordele, der er ved at investere.

Værd at vide om investeringer

Incitamentet for at investere kan være vidt forskellig fra investor til investor – uanset om der er tale om investering i aktier eller binære optioner. Nogle investerer langsigtet for at sikre sig en god pensionsopsparing, mens andre investerer på dagligbasis for at opnå hurtigst mulige afkast. Det er vigtigt, at du gør op med dig selv, om din(e) investering(er) skal være kort- eller langsigtet. Dette er en væsentligt del af beslutningsprocessen, da det oftest ikke er særlig profitabelt, hvis man ender i den uheldige situation, at man ser sig nødsaget til at sælge sine investeringer, fordi man mangler den indskudte kapital eller lignende. Når du investerer, vil der oftest foreligge en vis risiko. Investorer forsøger så vidt muligt at minimere denne risiko ved hjælp af forskellige investeringsstrategier – en form for risikostyring. Disse strategier bliver ydereligere uddybet under fanen strategier.

Værd at vide om aktiehandel

Her på Tradingplatform.dk tilbyder vi dig en detaljeret guide til, hvordan du bedst kommer i gang med at handle med aktier. Vores guide består af 6 korte lektioner, som giver dig den nødvendige viden for at blive klogere på investeringer i aktier.

Som aktionær tilkøber du dig en del af virksomheden. Hvor stor en del af virksomheden du ønsker ejerskab over, afgøres af, hvor stor en del af aktiemængden du vælger at købe. Ejer du alle aktierne i en given virksomhed, ejer du altså hele virksomheden. Hyppigt ses det at virksomhedens mest indflydelsesrige person(er) ejer 51% af aktiemajoriteten (altså størstedelen af aktiemængden), og dermed opnår de størst indflydelse på virksomheden og dens beslutninger. En aktie er derfor et værdipapir, som et bevis på ejerens andel af virksomheden. Prisen på værdipapirer (læs. aktier) afhænger af deres tilhørende aktiekurser, og viser altså hvor meget 1 aktie koster. Disse aktiekurser bliver dagligt opdateret på den specifikke fondsbørs, hvor aktierne er registreret. Aktiekurser fastsættes ud fra den generelle lov om udbud og efterspørgsel. Den specifikke aktiekurs bliver derfor påvirket af køber og sælgers villighed til at købe/sælge og deres tillid til aktien. Aktiekurser svinger ydermere i forhold til virksomhedens præstation. Klarer en virksomhed sig godt, bliver aktien mere attraktiv, og oftest ses en stigning i aktiekursen derfor også. Det er altså derfor, at det er i aktieejernes bedste interesse, at virksomheden klarer sig bedst muligt, da virksomhedens præstation reflekterer de specifikke aktiekurser.

Gå til aktieguiden

Værd at vide om binære optioner

Investeringer i binære optioner kan være yderst profitabelt. Investering i binære optioner går i alt sin helhed ud på, at den handlende, også kaldet investor, forsøger at forudse en bestemt udvikling inden for et bestemt aktiv. Disse aktiver klassificeres i fire kategorier inden for handel med binære optioner: råvare, valuta, indeks og aktier. I hver kategori findes utallige underliggende værdipapirer, som investor kan vælge at investere i. Første skridt på vejen er, at udvælge den eller de helt rette mæglere, som udbyder de investeringsvilkår, som investoren efterspørger. Hvilke vilkår som lægges vægt på bør begrunde valget af udbyder(e), eller mægler(e) om man vil. Vi anbefaler, at du vælger op til flere forskellige aktiver hos flere forskellige mæglere, så dine investeringer spredes mest optimalt.

Næste skridt i processen er, at beslutte dig for hvilket tidsforløb optionen skal løbe indenfor. Nogle mæglere tilbyder optionsløbetider helt ned til 15 sekunder, og omtales som turboinvesteringer, som kan være særdeles profitable.

Når du har besluttet dig for, om du vil investere kort- eller langsigtet er næste skridt at bestemme størrelsen på investeringen. Her spiller mæglerens udbudte muligheder også en rolle, da de minimale- og maksimale investeringskrav er varierende. Hos nogle udbydere kan du handle helt ned til $1 pr. handel, mens andre kræver op mod $25 pr. handel som minimumskrav.

Til slut skal du beslutte dig for, i hvilken retning optionens kurspris vil forløbe. Ved klassiske high/low optioner har du to muligheder; investere i at udviklingen i optionens – eller aktivets – kurspris vil stige (CALL), eller at den vil falde (PUT). Hvis investeringen viser sig at være profitabel – altså at investor havde forudset udviklingen i aktivets kurspris korrekt, så belønnes vedkommende med et i forvejen aftalt procentvist afkast. Investeringen er hermed ”in the money” – læs begreber og termer for binære optioner for en bedre forståelse af disse. Hvis udviklingen i aktivets kurspris viser sig ikke at være som forudset af investor, så er investeringen tabt. Investeringen er hermed ”out of the money”.

Vi har samlet de 10 bedste binære options mæglere og rangeret dem efter, hvor godt de performer på parametre såsom brugervenlighed, bonusordninger, minimumindskud, kundesupport, fordele og ulemper, samt mange flere. Du slipper derfor for at fumle dig igennem de mange hundrede forskellige mæglere, som findes på markedet for binære optioner.

Gå til vores guide for handel med binære optioner