Ny stresstest fra European Banking Authority

European Banking Authority - tradingplatform.dk

Ny stresstest fra European Banking Authority

En ny stresstest, foretaget af the European Banking Authority (den europæiske banktilsynsmyndighed), EBA, afslører 51 af de største bankers finansielle robusthed. Blandt Europas 51 største banker er fire danske repræsenteret, og det er disse, som vi skal se nærmere på her.

Mere præcist går stresstesten ud på, at the European Banking Authority nøje gennemgår den sandsynlige udvikling af bankernes grad af solvens (altså bankens kreditværdighed). For bankernes vedkommende gælder et juridisk krav på en solvens på minimum 8 % af bankens risikovægtede aktiver. Det vil sige, at banken skal være i stand til at kunne dække disse 8 % via deres basiskapital. Denne kapital udgøres af egenkapitalen (altså hvor mange penge virksomheden i princippet lægger inde med) samt diverse supplerende former for kapital (det kan blandt andet være lånekapital, osv.). Tilbage til stresstesten, så ser EBA altså på, hvor godt finansielt stillet banken er i situationer med eksempelvis lavkonjunkturer, negativ vækst i hjemlandets BNP, fald i boligpriser og priser på erhvervsejendomme samt stigende ledighed. Det er nogle af de opstillede, tænkelige scenarier, som gennemgås.

De fire danske banker klarer sig særdeles godt i testen hos. Her er der tale om Danske Bank, Nykredit, Jyske Bank og Sydbank, som havde en kernekapital mellem 12,6 og 14,2. Det gælder derfor for disse banker, at de overholder de lovgivningsmæssige krav hertil. Stresstesten forløber sig i det tænkte scenarie indtil 2018, hvorfor førnævnte banker spås en stabil, sikker fremtid, hvad deres solvens angår. Selv den meget omtalte bank Nordea har indgået i testen, og resultaterne viser en væsentlig overdækning i 2018.

Aktieanbefalinger: Ovenstående positive resultater fra stresstesten udført af the European Banking Authority er selvfølgelig gode nyheder for bankerne. Det smitter formentlig også af på deres kurspris, da det stiller bankerne i en bedre finansielt stillet position. Vi anbefaler et klart køb af aktierne i en eller i flere af nævnte danske banker. Du kan med fordel investere i flere af de store fornævnte danske banker, da du dermed spreder en del af din investering. Læs mere om spredning af investering i vores aktieguide her. Du kan også købe aktier i bankerne her: køb aktier

Endvidere kan det anbefales, at du som investor handler aktier i de store danske banker via binære optioner. Du kan dermed handle binære optioner i disse banker via funktionen Pair Options. Her kan du sammenholde to forskellige aktier mod hinanden. Du finder handel med binære optioner her: køb binære optioner